30 май 2023

ПОКАНА ЗА ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2024, МОДУЛ НОВО ИЗКУСТВО, ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ

Институт за изследване на изкуствата, БАН, отправя покана за участие в предстоящата конференция Изкуствоведски четения 2024/ Ново изкуство/ Изкуство и история.
Конференцията ще се проведе от 17–19 април, 2024, в сградата на Института на ул. „Кракра“ №21.
Краен срок за изпращане на резюмета и автобиографии: 1 септември 2023 г.
 
За повече информация вижте поканата на сайта: https://artstudies.bg/wp-content/uploads/Chetenia/Novo-Izkustvo/New-Art-Module-Invitation_2024_bg.pdf