6 юни 2023

Специализация на проф. Войчех Южвяк в Институт за изследване на изкуствата

9.05.2023-среща при Йоана-1На специализация в Института за изследване на изкуствата при БАН през м. май 2023 г. бе проф. Войчех Южвяк от Познанския университет „Адам Мицкевич“. Като част от международния обмен по Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и висшето образование на Република Полша, проф. Южвяк продължи и задълбочи своята дългогодишна работа в областта на българистичните изследвания, и по-конкретно на българската литература и кино. Специализацията му обогатява и развива неговата дейност на популяризатор на българската култура в Полша.
Проф. Южвяк проведе множество срещи и разговори с учени от Института. Стартира се подновяване на Меморандума за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата при БАН и Университета „Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Полша. Стремежът е да се активизира двустранното сътрудничество в сферата на хуманитаристиката, изкуствознанието и българистичните изследвания с цел задълбочаване на културните взаимодействия между полската и българската научна общност.