28 юни 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2023

Андроника Мaртонова. Кръстопътища на модернизма
Жана Дамянова. Пътят на модернизма в живописта на Кандински: от религиозна образност до абстракция. Анализът на Композиция 4 (1911) на кръстопътя между визуалната семиотика и историята на изкуството
Лиляна Милкова. „Картините с думи“ на Ерик Булатов и късносъветският наблюдател/читател
Катерина Гаджева. „Погледнете сега нашата Родина!“ Модернизацията на социалистическа България, отразена в детските илюстрации от 60-те и 70-те години на ХХ век
Мария Митева. Юбилейната изложба на приложните изкуства от 1960/1961 г. – опит за модернизация на художествената практика
Наташа Ноева. Галерия Раковски 125 – лице на модернизиращия се художествен живот в България. Архитектурен облик, изграждане, реконструкции
Нона Петкова. Половин век в общуване с изкуството
Благовеста Иванова. Книгата Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство (1875–1948)
Владимир Димитров. Франсоаз Шое. Алегорията за архитектурното наследство
Юлия Йорданова-Панчева. Разомагьосване на вълшебните приказки. Интердисциплинарно изследване на българската книга за деца с приказки на Шарл Перо и Братя Грим от втората половина на ХХ век
 

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Art_Studies_Quarterly_2_2023