15 сеп 2023

Интердисциплинарна конференция на тема „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023

DSC_0012На 12 и 13 септември 2023 три значими български културни институции отбелязаха 75 години от създаването си чрез интердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът в изображението“. Две от тях са от Българска академия на науките: Институтът за изследване на изкуствата и Институтът за литература, а третата е Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, която беше и домакин на форума.
 
По време на тържествената част юбилярите получиха поздравление от акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките, представено от доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ – БАН.
 
Конференцията откри проф. Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ. Поздравления към участниците поднесоха и доц. Пенка Ватова – директор на Института за литуратура и проф. Йоана Спасова-Дикова – директор на Института за изследване на изкуствата.
През двата дни повече от 50 изследователи от различни университети и научни организации изнесоха научни доклади, свързани с темата за вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа. Бяха дискутирани въпроси, засягащи не само литературата, театъра, киното, изобразителните изкуства, музиката, но и други културноисторически теми. Бяха застъпени редица интердисциплинарни проблеми. Особено внимание беше обърнато на сходствата и различията във възникването и развитието на изкуствата, презентациите бяха фокусирани както върху националното значение, така и върху по-широкия смисъл на изследваните теми в един по-общ културноисторически контекст.
 
Обединяването на усилията на учени и преподаватели от различни културни институции е стъпка към общуването между хората в условията на днешната глобализация, когато локалното и глобалното се преплитат.
 
Събитието е медийно отразено от БТА: Всички музи си играят заедно в НАТФИЗ (bta.bg).
 Фотографии: Йосиф Аструков