11 фев 2024

Семинар „Проблеми на театъра“

На 15 февруари 2024 г., четвъртък, от 10:00 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата, в рамките на семинара на сектор „Театър“ гл. ас. д-р Албена Тагарева ще представи доклад на тема „Проблеми на сценографията през последните две десетилетия на комунизма“. Докладът има за цел да направи панорамен разказ за развитието на сценографията в българския театър през 70-те и 80-те години на ХХ век. В него ще бъдат анализирани някои от водещите тенденции в сценографската практика, тяхната обусловеност от режисьорските концепции в периода. Друга основна посока, която ще бъде засегната е възможността на сценографите за достъп до европейските и световни тенденции благодарение на специализираните международни форуми, които посещават, както и на някои гостувания в България на водещи театрални компании. Ще бъдат откроени емблематични за времето си театрални постановки, както и сценографите, които се стремят да провеждат нов език. Докладът ще очертае и социо-културната рамка на времето, която предопределя, както процесите в театралната практика, така и в сценографията.