15 мар 2024

„Българският театър – пресечна точка на културни взаимодействия“

Първото за годината заседание на семинара „Българският театър – пресечна точка на културни взаимодействия“ ще се проведе на 21.03.2024 г., четвъртък, от 10.00 ч. в зала 2 на ИИИзк.
Дискусионна тема ще бъде Поетът и планината“ от Иван Теофилов – пробив в нормативната естетка на соцреализма. Доклади по тема ще изнесат проф. д. н. Николай Йорданов  „Текстът на пиесата – възприемането му през 1964 г. (премиерата на спектакъла) и през 2023 г. (публикацията на текста)“, и проф. д. н. Камелия Николова „За спектакъла Поетът и планината (1964) от Иван Теофилов на Леон Даниел и цензурата: 60 години по-късно.“ Ще се обсъди значението на пиесата на И. Теофилов за развитието на българската драматургия, театралността, заложена в текста, постановката на Леон Даниел като ярко събитие за българския театър през 60-те години на ХХ век, както и социокултурния контекст, в който се случва това театрално събитие, чийто живот е драматично прекъснат от съществуващата тогава цензура.