3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Старо изкуство“ – „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

Art Readings_Old Art_2024Между 11 и 13 април 2024 г, в София ще се проведе традиционната международна научна конференция Изкуствоведски четения, модул Старо изкуство. Целта на организирания от Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките форум, е да събере на едно място учени с интереси и експертен опит в областта на изкуството от Античността до ранния модерен период. Ще участват над 40 специалисти от водещи научни и културни институции в България, Гърция, Сърбия, Северна Македония и Румъния, а темата на модула, дефинирана тази година като Изкуство и история, предоставя неограничено пространство за дискусии и обмен на знания и идеи, свързани с методиката, подходите и проблемите при изследването на различни прояви на изкуството в изключително широк времеви диапазон. Работните езици на конференцията са български и английски. Докладите ще бъдат публикувани до края на настоящата година в сборник на конференцията.
Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“ ще се проведе в заседателните зали в сградата на Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, ул. „Кракра“ 21, Тел: +359 2 489 03 57; +359 2 489 03 58
Програма можете да откриете на Модул "Старо изкуство" програма