17 апр 2024

АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

В зала 2 на Института за изследване на изкуствата на 18 април 2024 между 14:00 и 17:00 ч. и на 19 април 2024 между 10:00 и 13:00 ч. д-р арх. Димитрина Попова ще презентира дигиталните реконструкции на Тракийска гробница до вр. Шейновец в Родопите, Римска вила в ж.к. „Обеля“ в гр. София и къща от XIX век от гр. Тетевен. С проекта се изследват възможностите за изучаване и преживяване на пространства на архитектурни ценности от различни епохи чрез дигиталните технологии. Поставя се акцент върху обекти от архитектурното наследство по българските земи, когато в реална среда старинната архитектура е изчезнала или недостъпна. Научното изследване и представянето на резултатите са в рамките на проекта към Националната научна програма за Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП „Българистика“) РМС № 205 от 07.04.2022 г.