3 май 2024

Изкуствоведски четения 2025, модул Старо изкуство – покана за участие

Институтът за изследване на изкуствата при БАН организира традиционната Международна научна конференция Изкуствоведски четения, модул Старо изкуство, която ще се проведе от 3 до 5 април 2025 г. Темата на научния форум през 2025 г. е Изкуства и архиви. Организаторите отправят покана за участие към учени в областта на изкуствознанието, историята, археологията, архивистиката и др. Детайлна информация и формуляри за участие са достъпни на покана.pdf

Краен срок за изпращане на заявки: 1 септември 2024 г.