7 май 2024

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема MIRABILIA: ЕМОЦИИ И СТРАСТИ

Mirabillia 2
Института за изследване на изкуствата, Института за балканистика с Център по тракология, Института за литература, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей  към Българска академия на науките организират интердисциплинарна конференция на тема MIRABILIA: ЕМОЦИИ И СТРАСТИ, която ще се проведе на 10 – 11 септември (вторник и сряда) 2024 г., в София в сградата на Института за изследване на изкуствата – София 1504, ул. Кракра 21.
Поканата за форума, техническите изисквания и заявката за участие можете да изтеглите оттук:

Zayavka, Technicheski ukazania, Pokana