20 юни 2024

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2024

Иван Стефанов. Естетиката – приближаване или отдалечаване от изкуството? 
Валентин Ангелов. Мимезисът – вчера и днес. Превъплъщенията на мимезиса (натуроподражанието в изкуството) 
Силвия Борисова. Отвъд канона на Кантовата трансцендентална естетика: нови употреби на времето и пространството в изкуствата на ХХ–ХХI век 
Юлиана Хичева. Възвишеното като феномен на визуалните изкуства в европейския модернизъм (XIX–XX в.) 
Иван Свиленов Стефанов. Големият формат във визуалните изкуства – между легитимацията на институционалното и авангардното 
Васил Марков. Транскриптивен разказ във виртуална среда 
Николина Делева. Политизиране и комерсиализиране на естетическия дискурс – предизвикателства пред съвременната художествена критика 
Мариана Кънева. Художникът Сергей Петров – едно ярко присъствие в българското изобразително изкуство 
Вяра Попова. Образът стана слово и словото – образ 

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2024
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Art_Studies_Quarterly_2_2024