19 юни 2024

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2024

Редакционна колегия
Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор), доц. д-р Веселка Тончева, проф. д-р Иванка Влаева, проф. д. н. Кристина Япова, проф. д. н. Лозанка Пейчева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Михаил Луканов, доц. д-р Светослав Карагенов, проф. д-р Снежина Врангова,

Международен редакционен съвет
Проф. д-р Анегрет Хубер (Австрия), проф. д-р Валентина Санду-Дедиу (Румъния), доц. д-р Вим ван дер Миър (Нидерландия), доц. д-р Даниела Илич (Сърбия), проф. Ееро Тарасти (Финландия), проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова (България), проф. д-р Иванка Стоянова (Франция), проф. д-р Калин Кирилов (САЩ), проф. д-р Патриша Кемпбъл (САЩ), проф. д-р Пер Броман (САЩ), акад. Светлана Куюмджиева (България), проф. д-р Филип Вондрикс (Франция)
 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21, тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2024
Категория: Българско музикознание
Свали: Bulgarian Musicology-2024_2_Content_and_Abstracts