27 юни 2024

Семинар “Проблеми на театъра” на 04 юли 2024 г., четвъртък, 10 ч.

На семинара на сектор “Театър” гл. ас. д-р Петър Денчев ще представи доклад “Модели и влияния в актьорското майсторство в българския театър в края на 40-е и началото на 50-е години” Докладът си поставя задачата да проследи специфичните идеологически влияния в педагогиката и рецептивните промени, които се появяват след 1945 година. Ще бъдат анализирани някои от основните идеологически линии, тяхното педагогическо провеждане (чрез институциите на ДВТУ и КНИК) и по възможност какви са били конкретно сценичните им измерения. Докладът се фокусира и върху тясна взаимовръзка между политическия контекст и театралното изкуство в България през този период.