24 юни 2024

Представяне на книгата „Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ от Диана Данова-Дамянова

На 30 юни 2024 от 18.00 ч. в Зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се състои представяне на „Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ от гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова.
Книгата е първото по-мащабно и целенасочено изследване на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Под формата на четири студии се проследява неговата 55-годишна история от създаването му през 1970 до последните реализирани издания. Тематичните акценти са поставени върху формирането и постепенното трансформиране на фестивалния модел, метаморфозите в организационната структура, както и утвърждаването на международния авторитет на форума. Заемащата все по-важно място в репертоара на „Софийски музикални седмици“ българска музика е конкретизирана чрез някои творби, изпълнени за първи път. Подробните приложения са допълваща и неразделна част от текста, подкрепен и с богат илюстративен материал.
„Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ е издание на Института за изследване на изкуствата-БАН. Реализирано е по проект на Фондация „Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ във връзка с 55-годишнината на фестивала.
Събитието е част от програмата на МФ „Софийски музикални седмици“ 23 май – 1 октомври 2024.

30 uni Kniga DDamianova-Koritza.