25 яну 2016

Нова книга на проф. Кристина Япова „Музика и логос. „Моисей и Арон” на Шьонберг“

1016Книгата на проф. Кристина Япова  Музика и логос. „Моисей и Арон” на Шьонберг е посветена на отношението между музиката и логоса – две думи, които на пръв поглед са чужди една на друга. За да оправдае своето присъствие в сферата на музиката, думата логос трябва да бъде отнесена към друга, този път недвусмислено свързана с музиката – думата тон. Връзката между тон и логос се проявява в това, което се определя като интониран логос (първа част). Тъй като единствената територия, на която може да се проследи актът на интонирания логос, е територията на чуването, е необходимо да се определи какво е това чуване (втора част). Понятието чуване разширява своите граници до степента, в която е в състояние да изрази съдържанието си на екзистенциална позиция. Операта „Моисей и Арон” на Шьонберг (трета част) е избрана като пример за развитието на основната теза в монографията – тезата, че музиката е логосна по своята природа. Репликата на Моисей „Мога да мисля, но не мога да говоря” противопоставя две човешки способности, които приемаме за невъзможни една без друга. За да видим музиката като възможен изход от настъпилия разрив, е нужно да потърсим решението един ход назад – към вслушаността на човека в гласа на битието.