29 мар 2016

Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации

С., Институт за изкуствознание, 2004, 328 с.

Заглавие: Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации
Автор: Елисавета Вълчинова-Чендова
ISBN: 954-90447-9-3
Година: 2004
Категория: монография