29 мар 2016

Композиторът Лазар Николов: монографично изследване

С., Институт за изкуствознание, 2003, 371 с.

Заглавие: Композиторът Лазар Николов: монографично изследване
Автор: Ангелина Петрова
ISBN: 954-904-474-2
Година: 2003
Категория: монография