30 мар 2016

Мелпомена зад желязната завеса

Книгата представлява систематично изследване на актьорското изкуство в България през ХХ век. Във фокуса на внимание попада периодът след Втората световна война. Главна задача е изследване на актьорското изкуство от съвременна гледна точка и очертаване на основните процеси, проблеми и тенденции от епохата на социализма през втората половина на 40-те и през 50-те години, когато се установяват определени театрални канони и се налага идеологизиран вариант на така наречената „система на Станиславски“. Специално внимание сe отделя на сценичните изяви през този период на някои представители от първото, второто и третото поколение актьори в Народния театър и са очертани основните режисьорски подходи за работа с актьорите. Разгледани са различни политически и социо-културни фактори, повлияли върху творчеството на актьорите от Народния театър, както и някои критически рефлексии върху творчество им.
Книгата е насочена към изследователи, преподаватели, докторанти, студенти, специалисти, както и към по-широк кръг читатели, които проявяват интерес към българския театър и актьорското изкуство на ХХ век.

Заглавие: Мелпомена зад желязната завеса
Автор: Йоана Спасова-Дикова
Година: 2015
Категория: монография