30 мар 2016

Стенописите в главната църква на Рилския манастир

Единствената до момента монография, посветена на стенописите от мащабната църква, която включва около 300 сцени и 700 отделни образа. Капитален труд, който запълва липсата от специално проучване и документиране на фреските и иконите от църквата „Рождество Богородично” в  Рилския манастир.
 

Заглавие: Стенописите в главната църква на Рилския манастир
Автор: Александър Куюмджиев
ISBN: 978-954-8594-39-4.
Година: 2015
Категория: монография