30 мар 2016

Програма на научната конференция „Автори. Течения. Взаимодействия“

poster-ArtReadingsNewModule1Международна научна конференция Изкуствоведски четения 2016
модул Ново изкуство
АВТОРИ. ТЕЧЕНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
13-16 април 2016
конферентна зала на ИИИзк
ул. Кракра 21

П Р О Г Р А М А
13 април 2016, сряда
 
10:00 Официално откриване от директора на Института за изследване на изкуствата – БАН доц. д-р Емануел Мутафов
І Панел: Изкуство на границата на столетията: ХХ – ХХІ век
Водещ: Веселина Пеневска
10.15 – Ингеборг Братоева-Даракчиева (ИИИзк) Посттоталитарното арт кино
10.30 – Надежда Маринчевска (ИИИзк) Европейското пълнометражно анимационно кино – алтернатива
на холивудските модели
10.45 – Зорница Каменова (ИИИзк) Водещи имена в съвременното куклено-театрално изкуство в България
11.00 – Правда Кирова (НБУ) Кратките игрални форми в българското кино (Павел Веснаков и другите
млади в новото БГ кино)
11.15 – 11.30 – Дискусия
11.30 – 11.45 – Кафе пауза
 
ІІ Панел: Изкуството в България (І част). Течения
Водещ: Милена Георгиева
11.45 – Таня Станева (НХА) Сюжет и тема и техните превъплъщения във фигуралната композиция в
творчеството на „Новите художници”, 1931-1944
12.00 – Пламен Петров (СУ / СГХГ) Яким Банчев и неговото художествено наследство от бойните полета
през Балканската и Първата световна война – между интимния портрет и баталната живопис
12.15 – Стефан Хърков (Шуменски университет) Българи от ново време: поглед към началото на новата
българска музикална култура
12.30 – Милена Георгиева (ИИИзк) За облика на сецесиона в декоративната живопис
на Харалампи Тачев (1875-1941)
12.45 – 13.00 – Дискусия
13.00 – 14.30 – Обедна почивка
 
ІІІ Панел: Взаимодействия и трансформации в изкуствата (І част). България и светът
Водещ: Камелия Николова
14.30 – Камелия Николова (ИИИзк / НАТФИЗ) Направлението „езоповска режисура” в българския театър
през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век и някои шекспирови постановки
14.45 – Асен Терзиев (НАТФИЗ) Граничният Шекспир
15.00 – Николай Йорданов (ИИИзк) Сателитни излъчвания на спектакли: как променят театралния
ландшафт
15.15 – Анна Топалджикова (НАТФИЗ) Изкуството не възпроизвежда видимото; по-скоро го прави видимо
15.30 Сенем Чефхер (Турция) Трансформация на театъра днес; неговите променящи се комуникационни
стратегии и бъдещето му
(Transformation of theatre today; changing communication skills and its future)
15.45 – 16.00 – Дискусия
16.00 – 16.15 – Кафе пауза
 
ІІІ Панел: Взаимодействия и трансформации в изкуствата (ІІ част). България и светът
Водещ: Камелия Николова
16.15 – Ангелина Петрова (ИИИзк) Пост-емигрантският проблем: реализация на автори от български
произход през второто десетилетие на ХХІ век
16.30 – Ния Табакова, Мила Старейшинска (НХА) Толкова близо, толкова далече: глобални номади у
дома
16.45 – Мария Митева (ИИИзк) Световното изложение в Париж през 1937 г. и представянето на България
17.00 – Антоанета Балчева (Институт за балканистика с център по тракология) Българският и
хърватският музикален театър – пътуване към модерността
17.15 – Александър Донев (ИИИзк) Златан Дудов преди ДЕФА – автор между теченията
17.15 – 17.30 – Дискусия
 
14 април 2016, четвъртък
ІІІ Панел: Взаимодействия и трансформации в изкуствата (ІІІ част). Светът
Водещ: Надежда Маринчевска
10.00 – Никола Цекич (Сърбия) Флуидно-иконологични форми в екоурбоархитектурата (Fluid-iconologic
forms in ecourbarchitecture)
10.15 – Андроника Мартонова (ИИИзк) Прозирни светове (или за естетиката на традиционната живопис в
класическата китайска анимация
10.30 – Румяна Дамянова (СУ) Образци на Aṣțanāyikā в съвременното популярно кино на хинди
10.45 – Елица Гоцева (ИИИзк) Изкуство vs „производство“ на филми или кога Холивуд забрави как се
разказват истории
11.00 – Радостина Нейкова (ИИИзк) Аспекти на развитие в съвременното детско-юношеско кино
11.15 – Йосиф Аструков (ИИИзк) Старите дефекти като заявка за артистичност
11.30 – 11.45 – Дискусия
11.45 – 12.00 – Кафе пауза
 
ІV Панел: Изкуство и документ
Водещ: Надежда Маринчевска
12.00 – Милена Михайлова (ИИИзк) Документалният театър в България – театър на съпричастността
12.15 – Димитър Кабаиванов (ИИИзк) Съвременното българско документално кино
между анализа и публицистиката
12.30 – Венцислав Димов (ИИИзк) „Живите песни” (върху най-ранните теренни записи на традицонна
музика от България, правени от Райна Кацарова)
12.45 – Теодора Дончева (ИИИзк) Възстановките в историческите документални филми
13.00 – 13.15 – Дискусия
13.15 – 14.30 – Обедна почивка
 
V Панел: Теоретични фрагменти (І част)
Водещ: Веселина Пеневска
14.30 – Адриана Сърбова (ИИИзк) Природата и сакралното пространство
14.45 – Иван Янакиев (ИИИзк) Въпросът за концертния строй през XX век – генезис и история на
проблематиката
15.00 – Радосвета Кирова (ИИИзк) Жилищно-отбранителни кули на Балканите през Османския
период: проблеми на терминологията
15.15 – Снежина Врангова (НМА) Съвременни перспективи на инструменталната песенност: от
традиция през променяща се техника към категориална трансформация
15.30 – Климент Иванов (НБУ) Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради
15.45 – 16.00 – Дискусия
16.00 – 16.15 – Кафе пауза
 
V Панел: Теоретични фрагменти (ІІ част)
Водещ: Веселина Пеневска
16.15 – Бисер Дамянов (Пловдивски университет) Темата за рисунката в съчинението на Вазари
“Жизнеописания на най-знаменитите архитекти, живописци и скулптори в Италия от Чимабуе
до наши дни“
16.30 – Малвина Русева (ИИИзк) Текстовете на Витрувий като средство за архитектурен анализ през
21 век
16.45 – Димитрина Попова (ИИИзк) „Върху архитектурата” на Витрувий – преписи, преводи,
цитирания
17.00 – Веселина Пеневска (ИИИзк) Триадата на Витрувий в контекста на Модерната архитектура
17.15 – 17.30 – Дискусия
 
15 април 2016, петък
VІ Панел: Автори, поетика, стилистика
Водещ: Милена Георгиева
10.00 – Ирена Димитрова (ИИИзк) Жанрът на автопортрета в новите художествени практики от края
на 80-те години на 20-ти век (серията „Автопортрет като…“ на варненския художник Цветан
Кръстев)
10.15 – Господин Неделчев (НАТФИЗ) Неостаряващият Тодор Динов
10.30 – Венета Дойчева (НАТФИЗ) Между високата култура и сквернословието – „Слугините“ от Жан
Жьоне и стратегиите за драматическа интерпретация на тялото
10.45 – Йорданка Бибина (Институт по балканистика с център по тракология) Пътищата на
абстрактното изкуство в Турция: Деврим Ербил
11.00 – Тодор Панайотов (НБУ) Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов
11.15 – 11.30 – Дискусия
11.30 – 11.45 – Кафе пауза
 
VІІ Панел: Художествени рецепции и комуникационни модели
Водещ: Надежда Маринчевска
11.45 – Евгения Русинова (УниБИТ) Към рецепцията на жените художнички в българската преса до
Втората световна война.
12.00 – Мая Димитрова (ИИИзк / НАТФИЗ) Рецепция на „политиката на авторите“ в медийна среда
12.15 – Николай Поппетров (ИИИ) Изследване и популяризиране на изобразителното изкуство в
България: самостоятелни публикации до средата на 40-те години (опит за типология)
12.30 – Ирина Генова (ИИИзк/НБУ) Погледът от България към художествената култура във Франция
през 1960-те години. Следистория на изкуството
12.45 – 13.00 – Дискусия
13.00 – 14.30 – Обедна почивка
 
VІІ Панел: Културни политики (І част)
водещ: Надежда Маринчевска
14.30 – Вяра Млечевска (ИИИзк) Българското изкуство след 1989 като реакция на културната политика
14.45 – Росен Спасов (ИИИзк) Сп. ,,Екран‘‘ (1996 – 2009) и неговата рефлексия върху новото българско кино
15.00 – Деян Статулов (ИИИзк) Закъснелите премиери. Контекст и обществен резонанс
15.15 – Иво Драганов (НБУ) ТVPanEurope+ или липсващото лице на Европейския съюз
15.30 – Ивайло Костов (НАТФИЗ) Религиозни празници и народни обичаи – символика и отражение в културата и
изкуството
15.45 – 16.00 – Дискусия
16.00 – 16.15 – Кафе пауза
 
VІІI Панел: Културни политики (ІІ част)
Водещ: Веселина Пеневска
16.15 – Таня Илиева (СУ) Новаторите в експерименталната типография на XX век
16.30 – Мила Старейшинска (НХА) Ролята на автора за формирането на пазара на изкуство от нов тип
16.45 – Михаил Мелтев (НБУ) Студийната система и творческата свобода
17.00 – Магдалина Ръжева (УАСГ) Опознаването на архитектурата като обучителен метод за развитието на
креативността у децата в началното училище
17.15 – Светла Вангелова (Академия на МВР) Авторско правни аспекти при създаването на игрален филм
17.30 – 17.45 – Дискусия
 
16 април 2016, събота
ІХ Панел: Изкуството в България (ІІ част)
Периодът на социализма
Водещ: Камелия Николова
10.00 – Ромео Попилиев (ИИИзк) Етика и естетика
10.15 – Румяна Николова (ИИИзк) Положителният герой на театъра на социалистическия реализъм
10.30 – Йоана Спасова-Дикова (ИИИзк) Комици на българска сцена или кое му е смешното?
10.45 – Светла Христова (НБУ) Филмът „Герловска история“ в контекста на историко-революционните филми
11.00 – 11.15 – Дискусия
11.15 – 11.30 – Кафе пауза
 
Х Панел: Изкуството в България (ІІІ част).
Периодът на социализма
Водещ: Камелия Николова
11.30 – Катерина Гаджева (ИИИзк) Пейзажът в българската фотография от 1960-те години на ХХ век
11.45 – Мая Чакърова (ИИИзк) МевлевиХане – Пълден като добър пример за устойчиво развитие на паметниците
на културата в България
12.00 – Албена Тагарева (ИИИзк) Влияние и взаимодействия между изобразителното изкуство и сценографията
12.00 – 13.00 – Дискусия
13.00 – Закриване на конференцията__