18 апр 2016

Early Byzantine and Medieval Architectural Sculpture in Sozopol

Книгата на доц.д-р Ива Досева е насочена към академичната колегия и всички интересуващи се от проблемите на ранновизантийската култура и развитието на българската наука за късната античност и средновековието като цяло.

Заглавие: Early Byzantine and Medieval Architectural Sculpture in Sozopol
Автор: Ива Досева
ISBN: 978-954-90260-2-3
Година: 2012
Категория: монография