18 апр 2016

Гръцки зографи в България след 1453 г.

Изследването „Гръцки зографи в България след 1453 г.” е резултат от многогодишен труд на авторите в рамките на едноименен проект, финансиран от Фондация „А. С. Онасис”. Събран и обработен е огромен материал, част от който се публикува за пръв път. Това е първото научно двуезично (на български и гръцки език) изследване в издателската практика на двете страни, а накрая е включено и резюме на английски език, което го прави достъпно за широк кръг изследователи и почитатели на изкуството. Публикуването на подобен труд е сериозна крачка в обективизирането на историческото минало на Балканите, детайлизиране на културните процеси през османския период и не на последно място добър знак за качествено новото ниво в българо-гръцките взаимодействия в рамките на Европейския съюз.
Луксозното издание е подготвено от Информационно-издателския отдел на Института за изкуствознание, отпечатано е от „Образование и наука” ЕАД, състои се от 272 стр., съдържа 339 цветни и чернобели илюстрации. Спонсори на изработването на книгата и нейното отпечатване са Генералният секретариат по комуникацията – Генералният секретариат по информацията, Посолството на Р Гърция в София, Организацията за промоциране на гръцката култура, Атина.

Заглавие: Гръцки зографи в България след 1453 г.
ISBN: 978954859594127
Година: 2008
Категория: сборник