11 май 2016

Арх. Мария Давчева ще бъде представител на академичната общност на церемонията по удостояването на арх. Марио Бота с „доктор хонорис кауза“

Ръковоimagesдителят на сектор Архитектура на Института за изследване на изкуствата доц.д-р арх. Мария Давчева ще представлява архитектурната академична общност на тържествената церемония по удостояване на световноизвестния архитект Марио Бота с почетното академично звание „доктор хонорис кауза“. Признанието от страна на Университета по архитектура, строителство и геодезия се дава за неговия професионален и академичен принос в световната архитектура. Събитието ще се проведе на 16.05.2016 г. от 10.30 часа в аула Максима на УАСГ и е съпроводено с публична лекция и авторска изложба.