16 май 2016

Публична академична лекция

На 18 май 2016 г. от 18:00 ч. в зала 1 на музея Старинен Несебър доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства ще изнесе публична академична лекция на тема Опазването на несебърските църкви през първата половина на XX век.

Лекцията е посветена на Международния ден на музеите и е насочена към специалистите от академичната общност, докторанти, студенти и всички, които се чувстват ангажирани с опазване на богатото ни културно наследство.