27 май 2016

Изкуствата в Новото време: смесване на езиците

Сборникът "Изкуствата в Новото време: смесване на езиците" включва докладите от модул Ново изкуство на проведената през май 2015 г. научна конференция „Изкуствоведски четения”, която се организира по традиция всяка година от Института за изследване на изкуствата. Представени са научни изследвания върху проблеми от областта на театъра, киното, съврeменното изобразително изкуство, музика, и архитектура. Научни редактори на изданието са: проф. д.изк.Камелия Николова, проф. д.изк. Милена Божикова, проф. д-р Милена Георгиева, проф. д-р Надежда Маринчевска, доц. д-р арх. Веселина Пеневска.

Заглавие: Изкуствата в Новото време: смесване на езиците
ISSN: 1313-2342
Година: 2016
Категория: сборник