18 апр 2016

Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане

Книгата е интердисциплинарно изследване на един феномен, предопределил много страни от манталитета на българина през Възраждането – вярата в чудотворната сила на Пре-света Богородица. Писмени и устно предавани разкази, легенди, изображения на извършени от Божията майна чудеса, нейни чудотворни икони на днешната територия на България и ритуалите на почитанието им – това е кръгът от теми в книгата. Чрез тях се разкрива и широка панорама на културни взаимодействия, характерни за времето на Българското възраждане.
Авторът Иванка Йорданова Гергова е доктор на изкуствознанието, професор в Института за изследване на изкуствата при БАН. Научните й изследвания са в областта на средновековното и възрожденско църковно изкуство. Автор е на книгите: „Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг" (1983), „Троянският манастир" (1988), „Ранният български иконостас 16-18 в." (1993), „Поменици от Македония в български сбирки" (2006), няколко каталога, съавтор е в поредица от колективни монографии, публикувала е множество студии и статии както в България, така и в чужбина.

Заглавие: Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане
Автор: Иванка Гергова
ISBN: 9789542972105
Година: 2012
Категория: монография