30 май 2016

проф. д.изк Розалия Бикс, проф. д.изк. Анелия Янева, проф. д-р Румяна Каракостова, доц. д-р Миглена Ценова-Нушева и гл. ас. д-р Емилия Жунич със СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на СБК „Книга на годината 2016“

На Общо събрание на секция "Музиколози"  в Съюза на българските композитори  
официално бяха представени номинациите в различни категории за ежегодните награди "Книга на годината 2016". 
Наградените издания – авторски книги и тематични сборници, са общо пет. 
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на СБК единодушно беше присъдена на заключителния  ІV том от академичната поредица „Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл (1890 – 2010). Рецензии, отзиви, коментари“, с авторски колектив: Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева и Емилия Жунич.