1 юни 2016

Изкуствата Пазарът Публиките

"Изкуствата, пазарът, публиките" поставя на фокус актуални аспекти на сложната верига от полемични въпроси, свързани с динамиката в създаването, разпространението и функционирането на изкуствата в съвременната култура.

Съдържание
Програма
Камелия Николова. Пазарът на изкуството през XXI век като форма на общуване
Надежда Маринчевска. Изпуснатият влак на (ре)анимирания авангард
Клер Леви. Музиката като начин на живот: за креативните публики
Николай Йорданов. Публиката: ценители и потребители
Александър Янакиев. Публиките преди 1941 г. в огледалото на статистиката
Ирина Генова. Художествени музеи/изложби и детската публика. Защо са важни децата?
Виолета Дечева. Зрителят като център на театралната ситуация
Йоана Спасова-Дикова. „Идеалният" и „реалният" зрител в театъра
Александър Донев. Ефектът на кумулативното предимство и успехът на културните пазари
Венцислав Димов. Да конструираш, като изпееш: за един балкански музикален фестивал
Мария Давчева. Архитектура търси култура
Диана Данова-Дамянова. Съвременните фолклорни фестивали – поглед „отвън"
Елена Иванова. Междинни години 1945-1947
Българската архитектура на границата между два свята
Петър Кърджилов. Софийското кино „Говорящ Биограф" (5.VII.1908 – 26.Х. 1908) – публична дейност, филмов репертоар и вестникарска реклама
Богдалина Братанова. Периодичните издания от началото на XX век в България – новата модернизираща медия (значение, функция и влияние)
Мария Диамандиева. Архитектурни измерения на художествена истинност, или образи на желанието в естетическите избори на съвременния консуматор на културната индустрия
Стефка Венкова. Музикалният пазар в работата на съвременния музиколог
Радостина Нейкова. Наративни и визуални аспекти във филмите за деца
Жанина Дубарова. Стенописта – изкуство на симбиозата и компромиса
Якос Димитриу. Общностни социокултурни принципи и конструиране
Димитрина Попова. Римският град в компютърните игри
Деян Статулов. Диференцираният филмов показ и пазарът
Йосиф Аструков. Изкуство в алтернативни пространства – нещо повече или по-малко
Теодора Дончева. Продуктово позициониране и публика: българският опит
Таня Богомилова. Киното – изкуство или индустрия
Адриана Любенова. Изкуство и културни политики.
Предизвикателства пред съвременната църковна живопис
Стела Ташева. Виртуалната мрежа – свободният пазар на архитектурната идея?
Анна Шойлева-Чомакова. Съвременни тенденции в държавните политики в областта на филмовата индустрия на Дания и България: опит за сравнение
Антон Стайков. Синдромът Файнингер: Христо Кърджилов и българският инвариант на „високо/ниско" изкуство
Калина Терзийска. Публиката като креативен фактор в представленията на „Ла Фура деле Баус" и „Ла Кубана"
Радосвета Кирова, Цветелина Славчева. Културната идентичност на град Габрово – перспективи от миналото и днес
Милена Кьосева-Китова. Изкуството като ресурс и продукт на туризма
Мирослав Василев. Българският фолклорен танц в националния телевизионен ефир – традиция, изкуство, шоу
Румена Калчева. Стимулирането на недефинираните (алтернативни) изложбени пространства като ключ към социализацията на съвременното изкуство в България
Кръгла маса Изкуствата и културните политики. Актуалната ситуация в България и Европа. Водещ Николай Йорданов.
С участието на Красимира Филипова, Димитър Чернев, Стефан Илиев, Силва Хачерян, Александър Янакиев, Камелия Николова, Клер Леви, Александър Донев, Иван Ванев и др.
Финална дискусия Изкуствата и културните политики. Актуалната ситуация в България и Европа
 

Заглавие: Изкуствата Пазарът Публиките
ISBN: 978-954-8594-44-8
Година: 2013
Категория: сборник