1 юни 2016

Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук

„Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“ представлява извънреден брой на списание „Българско музикознание“, с който ИИИзк чества 100-годишнината от рождението на една от най-крупните и ярки фигури в българската музикална фолклористика.
Изданието свързва книгата „Музикално-фолклорни диалекти в България“ със звука, който стои зад нея (като теренен опит) и в нея (като дешифрации). Този звук за днешната публика е непознат и неизвестен.
В компактдиска са представени над 200 теренни записа. Чрез тях читателите могат да се докоснат до музиката, която Елена Стоин е чувала, пишейки своя централен труд, и до малка част от богатствата на нашия Музикалнофолклорен архив.
Проектът е подготвен от екип в състав: Горица Найденова – съставител на диска и автор на текста; Мария Кумичин и Диана Данова-Дамянова – изготвяне на архивните справки, дигитализация и описване на аудиоматериалите от всички обработени за проекта ленти и подбор на материалите от хартиения архив; Александър Нушев – финална аудиообработка на селектираните примери.

Заглавие: Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук
Автор: Горица Найденова
ISBN: 978-954-8594-56-1
Година: 2015