1 юни 2016

Между желаното и действителното. Фотографските илюстрации в българските периодични издания 1948 – 1956

Понятия като „социалистически реализъм”, „нагледна агитация” и „визуална пропаганда” все още съществуват с размити съдържателни рамки и неясни дефиниции в българското изкуствознание, което изостава осезаемо в интереса си към социалистическия период, в сравнение с историята, литературата,  социологията. В изследването си „Между желаното и действителното” (предлагаме откъс) изкуствоведката Катерина Гаджева се фокусира върху една от формите на нагледна агитация – периодичния печат и по-конкретно върху богато илюстрованите списания.

Заглавие: Между желаното и действителното. Фотографските илюстрации в българските периодични издания 1948 – 1956
Автор: Катерина Гаджева
ISBN: 978-954-617-136-8
Година: 2012
Категория: монография