3 юни 2016

Проблеми на изкуството 1/2016

Обрати и дилеми на режисьорския театър в България през първото десетилетие след Втората световна война
Комунизъм и трябване
Идеология, теория и практики на българския социалистически реализъм в театъра
Българският репертоар след 1989 г. като културен пренос от миналото към настоящето
Включване на наратив в драматичното действие в съвременната мексиканска драматургия
Путешествие нарратива во времени. На материале драмы Танкреда Дорста „Я, Фейербах”
Иван Пенков като сценограф в Народния театър и театър „Студия” през 20-те години на ХХ век
Къде е магията? Дискурсивният театър на Рене Полеш
Критическите рефлексии за сценографията на сцената на Народния театър в периода от 1944 до 1968 година
Опити върху настоящето. За книгата на Камелия Николова „Театърът в началото на ХХІ век”
За Книгата на Йоана Спасова-Дикова „Мелпомена зад желязната завеса”

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2016
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: content - summaries - authors