13 юни 2016

Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян)

Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква
(св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян)
 
Книгата представя изследване на латинския музикалнолитургичен репертоар за службите на светци, чийто култ произхожда от земите на Православния изток, но получава разпространение и на запад през Средните векове, до днес. Проучват се грегорианските песнопения за св. Николай Мирликийски, св. Георги, св. св. Козма и Дамян, и с особен акцент грегорианският и амброзианският репертоар за св. св. Кирил и Методий. Грегорианският хорал е обект на обширни и многобройни изследователски разработки на Запад от късния XIX век насам, но поради редица културноисторически обстоятелства той остава встрани от основните научни интереси у нас. Изследването въвежда и разкрива пред българската аудитория слабо позната територия на eвропейската средновековна култура и се вписва в особено актуалната в последно време тема за културното и духовното взаимопроникване и взаимодействие между Източната и Западната половина на Европейския континент. Текстът неизбежно засяга общоисторически, литургически и палеографски въпроси. Освен собствено изследователски параметри, той има и образователна насоченост, като въвежда и осветлява основни въпроси, свързани със западното литургично пеене и ситуирането му в българското музикално и общокултурологично пространство, и предлага конкретен понятиен апарат на български език.
 

Заглавие: Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян)
Автор: Явор Генов
ISBN: 978-954-2925-34-7
Година: 2016
Категория: монография