10 юни 2016

Покана: Изкуствоведски четения 2017, модул „Старо изкуство“

МеждународнаArtReadings2017OldArt конференция

Изкуствоведски четения 2017

Модул “Старо изкуство”
Институт за изследване на изкуствата, БАН,
София

Византийско и поствизантийско изкуство
Преминаване на граници
31.03. – 2.04.2017 г.
 
Панелни доклади:
Проф. Едем Елдем (Босфорски университет)
Доц. Андреас Роби (Австрийска академия на науките)
 
Конференцията има за цел да постави на фокус традиционните подходи в историята на изкуството по отношение на византийските и поствизантийските/предмодерните културни явления в светлината на националните и епистемологическите полемики. Предвид факта, че движението на художници и произведения на изкуството се осъществява независимо от географските и хронологическите граници, този научен форум ще се стреми да потърси нови изследователски подходи към разглеждането на подобни движения, обмен и влияния.
 
Намерението ни е да се включим в актуалния дискурс по тези проблеми с организирането на форум, в който ще вземат участие около 25 учени от различни страни, като потърсим нови подходи към статуквото на изкуството, проучвайки връзката между религиозното изкуство и създаването на история на визуалното в Европа, Средиземноморския свят и териториите отвъд тях. Основният въпрос, който ще бъде поставен на конференцията, е как социалните, политическите, мисловните/перцептивните и икономическите граници, както и техният сакрален израз и преплитания влияят върху конструирането на историята в християнските центрове в цяла Европа и Средиземноморието; и обратното: как съвременните изследователи ги контекстуализират със средствата на историографията, филологията, културната антропология и т.н. Ефективни ли са тези методологически инструменти, когато се прилагат върху произведенията на изкуството и създателите им, върху религията и възприемането на свръхестественото, върху Балканите, византийското изкуство и не-византийския свят?
 
Предвидени са следните теми за доклади (те могат да бъдат допълвани):

 • Взаимоотношения между църковно изкуство и политическа история;
 • Понятийна система и описание на миналото;
 • Периодизация и културна памет;
 • Национални истории на изкуството и митотворчество;
 • Политика и история на изкуството;
 • История на изкуството извън контекста на общата история;
 • Концепцията за другостта;
 • Топография на художествената дейност на иконографските ателиета като исторически източник;
 • Граници в изкуството/историята на изкуството и т.н.

Учени, работещи извън областта на изкуствознанието, но изследващи теми, близки до предложените, също могат да кандидатстват за участие във форума. 10% от участниците ще бъдат млади изследователи, специализанти и докторанти. Работен език на конференцията ще бъде английският, а докладите ще бъдат издадени в отделен том на български, френски и немски. При получаване на достатъчно заявки за доклади само на български език е възможно да се обособи отделен панел.
 
Все още не е осигурено финансиране за конференцията, но организаторите предвиждат кандидатстване за финансова подкрепа през 2016 г. При наличието на възможности ще бъдат осигурени ограничен брой нощувки в хотел и хранения. Възможно е да бъдат поети разходите за път на някои изтъкнати учени.
 
Моля изпращайте резюметата си (1800 – 3000 знака), съпроводени с кратка биографична справка, на електронен адрес: moutafov1@gmail.com
 
Международен организационен комитет (по азбучен ред)
Андреа Бабуин
Венсан Дебие
Емануел Мутафов
Константинос Якумис
Ненад Макулевич
 
Основни дати:

 • 01.09.2016 г.: Краен срок за изпращане на резюмета.
 • 15.10.2016 г.: Обявяване на одобрените кандидати.
 • 1.03.2017 г.: Краен срок за окончателния вариант на програмата.