5 юли 2016

Покана: Изкуствоведски четения 2017, модул „Ново изкуство“

Международна конференция
Изкуствоведски четения 2017
Модул “Ново изкуство”
Институт за изследване на изкуствата, БАН, София
„Пресичане на границите в изкуствата: отвъд модерното и постмодерното“.
2 – 5 април 2017

 
Фокус на конференцията са феномените в изкуството и насочените към тях изследователски подходи и парадигми, които прекрачват границите между модерно и
постмодерно и очертават нови проблемни полета и хоризонти. Диалогът между чуждестранни и български участници от различни сфери на изкуството и изкуствознанието ще търси измеренията на това движение: движещи сили и фактори, форми на преосмисляне, стратегии за оцеляване, доминантни нагласи, времеви и териториални превъплъщения.

Предлагат се следните аспекти на проблематиката:
варианти на взаимодействия – исторически ръст и транс-териториалност, конкретни и сравнителни характеристики, мултиплициране на стиловете, интертекстуалност и
полидисциплинарност;
видови, стилови и жанрови трансформации – терминологични превъплъщения, пресътворяване на миналото, преосмисляне на критериите, условност и историчност;
периодизация и култура на паметта – модерен прочит на традиционни форми в изкуството, роля на контекста (социален, културен, икономически политически, идеологически), топография на художествената дейност.

Продължителност на докладите – до 15 минути, с възможност за използване на мултимедия. Работен език – английски. Текстовете с обем между 10 000 и 18 000 знака,
на английски и до 10 илюстрации ще бъдат отпечатани в отделен том. Няма такса за участие в конференцията.

Моля попълнете приложената заявка за участие и я изпратете не по-късно от 1 септември 2016 г. на: infoartstudies@gmail.com
Заявка участие_Четения-'2017_Ново изкуство

Международен организационен комитет:
Проф. Марина Фролова-Уокър, Музикален факултет, Университет Кеймбридж, Великобритания
Проф. Адриан-Силван Йонеску, директор на Института по история на изкуството „Дж. Опреску”, Румънска академия на науките
Проф. Фани Вавили-Циника, директор на Департамента по архитектурен дизайн и технология, Висше училище по архитектура, Солун, Гърция
Проф. Яна Хашамова, Колеж за изкуства и науки, Университет Охайо, САЩ
Доц. Елвира Попова, Университет Нуево Леон, Монтерей, Мексико

Институт за изследване на изкуствата в екип (по азбучен ред): проф. Милена Божикова (музика), проф. Милена Георгиева (изобразително изкуство), проф. Надежда Маринчевска (кино), проф. Камелия Николова (театър), проф. Веселина Пеневска (архитектура)

Основни дати:
01.09.2016 г.: Краен срок за изпращане на резюмета.
15.10.2016 г.: Обявяване на одобрените кандидати.
1.03.2017 г.: Публикуване на програмата.