24 окт 2016

Международна конференция „Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта“

unnamedИнститутът за изследване на изкуствата организира на 27 и 28 октомври в зала 207 на Българската академия на науките международна конференция на тема "Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта", в която участват учени от България, Македония, Полша, Корея от областите на изкуствата, литературата, социологията, балканистиката. Интеграцията и трансферите се разглеждат в широк аспект – от исторически смеси, наслагвания във вид на традиция през влияния в резултат на политическа хегемония, през формите на принудително интегриране или такова в резултат на свободен избор, през търсене на екзотика през вековете чрез смесване на източна и западна традиция, до всички форми на механични съчетания, експериментиране с контакти, връзки, синтези. Това е втората поред конференция в рамките на научния проект между БАН и МАНУ „Културна интеграция и устойчивост”с координатори от двете страни проф. Милена Божикова от Института за изследване на изкуствата и акад. Катица Кулавкова от Македонската академия на науките.

Програма на конференцията