25 сеп 2017

Международна научна конференция
„Рилският манастир – история, памет, духовност“
От 28 септември до 1 октомври 2017 г.  в Рилския манастир ще се проведе форумът „Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски)“ . Форумът се осъществява в рамките на научноизследователския проект с ръководител чл.-кор. Светлана Куюмджиева, финансиран от Министерство на образованието и науката и със съдействието на Института за изследване на изкуствата при БАН и управата на Рилския манастир. Той е под патронажа на Негово Светейшество Български патриарх и Софийски митрополит д-р d.h.c. Неофит. Участие ще вземат видни учени от България, Гърция, Македония, Сърбия и от Зографския манастир на Атон. Проблематиката, която ще се обсъжда, включва теми, свързани с Рилския манастир – най-голямото духовно и просветно средище у нас и едно от най-големите на Балканите с широк отзвук в целия православен християнски свят и с една от най-богатите европейски библиотеки на славянски ръкописи. В комплексен интердисциплинарен план ще се дискутира по теми като книжовното наследство на манастира, връзките му с други духовни средища в и извън България, значими личности (духовници, царе, книжовници, зографи, дейци, занимавали се с музика), свързани с този център, 1170 години от Успението на патрона му, св. Йоан Рилски (+ 946), манастирът в народната памет и др. В рамките на форума ще бъде изнесен концерт от произведения на рилски автори, както и експониране на изложба от рилски книги и артефакти.
Програма