3 юли 2017

Концерт на Камерен оркестър 432 с произведения от български композитори „Български съвременници в 432 Hz“

На 13 юлАфиш КОНЦЕРТ БАН copy - out-01и 2017 г. (четвъртък) от 19:00 часа в Големия салон на БАН (ул. 15 ноември", 1) ще се състои концерт на Камерен оркестър 432 с произведения от български композитори "Български съвременници в 432 Hz". Концертът се осъществява в рамките на научноизследователския проект на Иван Янакиев по „Програма за подпомагане на младие учени в БАН“ "Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати". 
В програмата:
Георги Арнаудов – "Вратите на съня II” 
Стефан Драгостинов – “Зидарска сюита”
Красимир Тасков – Адажио за струнни “Glow in the Dark”
Корийн Морсинк* – Симфония №1 "The Agreekment Symphony" 
Ясен Воденичаров – “Вазата на Клайн”
Николай Бадински – “Абстрактни картини”/трио/
Васил Казанджиев – Вариации за струнен оркестър 

Вход Свободен

Концертът "Български съвременници в 432 Hz" ще представи музиката на 6 съвременни български композитори с техни произведения, писани за щрайхови ансамбли (струнни трио и камерен струнен оркестър). Симбиозата, предвидена в замисъла на концерта – между концертния строй а1=432 Hz и съвременния звуков изказ на композитори, родени в Бъгария, има за цел да представи музиката в концертен строй, който се среща под много форми точно на тази територия. Звук, принадлежащ на концертен строй а1 = 432 Hz срещаме от песните на птиците, през говорната интонация на децата в България, фолклорна музика (най-ярък пример е "Излел е Дельо Хайдутин"). 

Концертът е експеримент, който цели едновременно да прдстави на аудиторията по-различно трактовка на звуковата материя чрез употребата на различен от стандартизирания концертен строй и да дъде възможност на аудиторията сама да прецени дали предложеният начин на настройване е адекватен спрямо нея и дали тази иновация способства слушателите да разпознаят също толкова ясно посланията, закодирани в музиката на българските автори.

Единственото чуждестранно име е това на канадско-гръцката композиторка Корийн Морсинк. Тя е включена в концерта със своята първа симфония – "The Agreekment Symphony", която композиторката изисква да бъде свирена в концертен строй а1 = 432 Hz.