10 ное 2015

Стефка Венкова представи цикъл лекции в университета в Познан, Полша

Гл. ас. д-р Стефка Венкова изнесе цикъл лекции по програма Еразъм+ Преподавателска мобилност в Познанския университет „Адам Мицкевич“ в Полша. Лекциите, посветени на българската църковна музика на ХХ век и музикалната дейност и творчество на Апостол Николаев-Струмски (1886-1971), бяха изнесени през студенти и преподаватели от Института по славянски филологии.