10 ное 2015

Напусна ни проф. ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ

Напусна ни проф. ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ (1919 – 2015), един от най-влиятелните музиколози в България от втората половина на ХХ век. Основоположник на Историческата секция в Института за музика при БАН, основател и главен редактор на списание „Българско музикознание“. Автор на фундаментални трудове, посветени на българската музикална история и на историята на българското музикознание, активен музикален критик и публицист.
Дългогодишната му дейност като директор на Института за музика (1977 – 1988) е белязана от значимостта му като идеолог и двигател на мащабния колективен проект „История на българската музикална култура“, оказал силно въздействие върху привличането, профилирането и научното израстване на поколения талантливи музиколози.

Дълбок поклон пред светлата му памет!
от сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата

Поклонението ще се състои на 25 май от 13,00 часа в Ритуалната зала на Централни гробища.