Етномузикология

Състав:
проф. д. н. Венцислав Димов, ръководител
проф. д-р Горица Найденова
гл. ас. д-р Галина Денкова
гл. ас. д-р Петър Керкелов
гл. ас. д-р Румяна Маргаритова

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Гергана Текат (от 25.10.2019 до 25.10.2023 г.)
гл. ас. Любен Ботушаров (от 12.07.2019 до 12.07.2023 г.)
проф. д. н. Розмари Стателова (от 12.07.2019 до 12.07.2023 г.)

Докторанти: