Иван Ванев

16 мар 2018

Иван Ванев

Иван Ванев
Доц. д-р, заместник директор на ИИИзк
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство. Основни области на научните изследвания: реставрация, опазване на културното наследство
 

От 2007 г. е на работа в ИИИзк. като специалист;
2010 гл. ас. д-р
2015 доцент
Активно работи по различни проекти, участва в престижни научни форуми и е уважаван експерт.
Член е на Асоциацията на реставраторите в България.

Представителни публикации
Ванев, И. Опазването на Силистренската гробница. – Проблеми на изкуството, 2, 2016, 29-39.
Vanev, I., M. Kamisheva, S. Stanev. Procession of Dionysos, a Masterpiece of the Ancient Mosaic Art. Stara Zagora, 2015.
Ванев, И. Разрушените несебърски църкви – Будител, 2(36), 2015, 47-53.
Ванев, И. По пътя на несебърските икони / In the Steps оf Nessebar's Icons. С., 2013.
Ванев, И. Стенописите от католикона на Преображенския манастир – хронология на реставрационните намеси. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 36-42.
Ванев, И. Законът за културното наследство и професията „реставратор“ в България. – Проблеми на изкуството, 3, 2013, 3-6.
Ванев, И. „Св. Георги“, Долни Лозен. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. С., 2012, 44-46.
Ванев, И. За последния етап от реставрацията на стенописите в църквата „Св. Димитър“ в Паталеница. – Проблеми на изкуството, 4, 2012, 47-49.
Ванев, И. Забравената църква „Св. Йоан Богослов“ в Созопол. – Проблеми на изкуството, 2, 2012, 27-35.
Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев, Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог. С., 2012.
Ванев, И., Н. Цветкова, От църквата до музея. По пътя на несебърските икони. – Проблеми на изкуството, 2, 2011, 48-45.
Ванев, И. Към началото на реставрацията на стенописите от Боянската църква. – В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на ХІІІ в. на християнска Европа. С., 2011, 78-91.
Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г. – Проблеми на изкуството, 4, 2010, 45-49.
Ванев, И. За разкриването на стенописите от църквата „Св. Петка Самарджийска“. – В: Сердика – Средец – София, т. 5. С., 2010, 312-318.
Ванев, И. Един стенописен фрагмент от раннохристиянска гробница в София. За най-ранния пример на техника strappo в България. – Проблеми на изкуството, 3, 2008, 10-13.
Ванев, И. Опит за трансфериране на стенописите от църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – Проблеми на изкуството, 3, 2005, 54-59.
Ванев, И. Реставрационни намеси, приложени върху стенописите на църквата „Св. Никола“ при град Мелник. – Проблеми на изкуството, 3, 2004, 22-27.