Милена Михайлова

2 авг 2016

Милена Михайлова

Милена Михайлова
гл. ас. д-р
сектор Театър, Театрална теория, история и критика, нови театрални практики, документален театър
 

Милена Михайлова е главен асистент в сектор Театър от 2013 г.; през 2012 ѝ е присъдена образователната и научна степен доктор по Театрознание и театрално изкуство в НАТФИЗ Кр. Сарафов.

Публикации:
2015 – Михайлова, М.Роли на театралната критика през социализма: сбъдване на „партийността в изкуството“ срещу творческия полет между думите.- Научна конференция на ИИИзк и НАТФИЗ 100 години от рождението на проф. ЛюбомирТенев – В: Годишник на НАТФИЗ 
2015 – Михайлова, М. Але, хоп! По високо опъната тел – среща на документалния театър с цирковото изкуство и един важен апел: Ходете на цирк! („Але, хоп! По високо опъната тел“ на Студио за документален театър VOX POPULI, реж. Неда Соколовска), в. Литературен вестник, бр. 10, 11-17.03.2015 и бр. 11 – 18-24.03.2015
2014 – Михайлова, М. ПРОТЕСТ.mp3 – жива медия за хората от народа (документален спектакъл  Протест.mp3 на Студио за документален театър VOX POPULI, реж. Неда Соколовска) – В: сп. HOMO LUDENS, бр. 17
2013 – Михайлова, Милена. “Вдъхновените хора от Оз на Яна Борисова и Галин Стоев” (за спектакъла на Галин Стоев “Хората от Оз” от Яна Борисова, Театър 199 „Валентин Стойчев), в. Литературен вестник, бр. 20 – 29.05-4.06.2013
2013 – Михайлова, М. Животворните вербатим спектакли на Vox Populi: Невидими № 1 и Яце форкаш (за дейността/спектакли на Студио за документален театър VOX POPULI, реж. Неда Соколовска) , в. Литературен вестник, бр. 3 –  23-29.01.2013, бр. 4 –  30.01-5.02.2013
2012 – Михайлова, М. Проявления на реалити естетиката и мултимедийната изказност в българския театър през първото десетилетие на XXI век. – В: Сборник от конференцията Театралната практика през първото десетилетие на XXI век, проведена в рамките на МТФ Варненско лято 2011
2012 – Михайлова, М. Духът наш насъщний дай го нам днес!… (Рицар на Светия Дух от Боян Папазов, реж. Маргарита Младенова, НТ И. Вазов) – В: сп. Театър, бр. 7-9, и др.

Научни проекти:
Театралната критика в България 1944-1968
Тенденции в театралната критика на НРБ през 70-те години на XX век
 
Участия в конференции:
2016 – Изкуствоведски четения. Модул Ново изкуство: Автори, течения, взаимодействия“, участие с доклад Документалният театър в България – театър на съпричастността
2015 – Участие в Научна конференция 100 години от рождениетона проф. Любомир Тенев, доклад Роли на театралната критика през социализма: сбъдване на „партийността в изкуството“ срещу творческия полет „между думите
2011 – Участие в конференция  Театралната практика през първото десетилетие на XXI век по време на XIX Международен театрален фестивал Варненско лято, доклад Проявления на реалити естетиката и мултимедийната изказност в българския театър през първото десетилетие на XXI век