Category

издания

ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2020
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2020

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2020

„Орфизмът” на Кокто: „Орфей” (Orphée), 1950 Около Пон Чунхо и неговия „Оскар” за „Паразит” Поетичният свят на Борис Христов в анимационните и...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2020
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2020

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2020

Еос, Ирида или Нике: за образа от дръжката на бронзовата хидрия от Старо село, Сливенско Примери за съвместно съществуване – ислямски мотиви...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2020
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2020

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2019

От „антикварното” към „авангардното” в преславската архитектурна скулптура Непубликувани мощехранителници с гръцки надписи от Бачковския манастир Украсата на металните предмети с църковно...
Виж още
ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-85-1
Година: 2020
Категория: Изкуствоведски четения

Мотиви, модели, подготвителни рисунки

Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2019 – модул „Старо изкуство“, организирана от Института...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2019
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2019

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
1 2 3 4 5 6 29