Day

декември 6, 2019

ISBN: 978-9548594-80-6
Брой: №1
Година: 2019
Категория: монография

Християнска криптография: Функционална типология на криптограмите в православното изкуство

DE ARTIBUS MONOGRAPHIАE е поредица на Института за изследване на изкуствата при Българска академия на науките, която представя монографични изследвания на сътрудници...
Виж още