Day

януари 22, 2023

Актьорът в българския театър на границата между 40-те и 50-те години: идеологически и педагогически проекции

Автор гл. ас. д-р Петър Денчев от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Бъдещото изследване на това на пръв...
Виж още

Еволюция и революция. Състояние на приложните изкуства в България през 1940-те и 1950-те години (законодателна рамка, институционални структури, модели между традиции и външни влияния, видов и жанров обхват, представители)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма .В обсега на изобразителните изкуства...
Виж още