4 юни 2019

Семинар „Нови идеи в етномузикологията“

Семинар Розмари 2019 06 04На 4 юни 2019 г. в зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, в рамките на семинара „Нови идеи в етномузикологията“ ще бъде представена книгата на проф. Розмари Стателова „Естрада и социализъм: проблясъци“. Организатор на семинара е изследователска група „Етномузикология“ при сектор „Музика“ на Институт за изследване на изкуствата, подготвен съвместно с учените, работещи по проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от ФНИ.
Лектор е авторът проф. д.изк. Розмари Стателова, а модератор – доц. д.н. Венцислав Димов.
Лекцията ще бъде придружена със звукови и видеопрезентации на българска естрада от близкото минало, подготвена от модератора, а в дискусията за
отношенията музика – власт – медии ще се включат учени от проектния екип.
Семинарът „Нови идеи в етномузикологията“, създаден по идея на проф. д.изк. Розмари Стателова и доц. д-р Венцислав Димов, веднага след  конституирането на изследователска група „Етномузикология“ (2007), има над 30 издания с участието на изтъкнати учени от Института за изследване на изкуствата и колеги от други академични институции от България и чужбина. Сред целите и задачите, които си поставя семинарът, са да представи новите идеи в етномузикологията, да дискутира теории и термини, методи и подходи, практики на теренна работа, да информира за нови постижения, публикации и издания на учени и докторанти от института. Сред най-новите постижения на етномузиколозите от Института за изследване на изкуствата – БАН е публикуваната преди броени дни нова книга на проф. Розмари Стателова (асоциран член на изследователска група „Етномузикология“ и сектор „Музика“). Семинарът я представя за пръв път пред академичната общност в София.