2 окт 2019

Покана за участие в кръгла маса на тема: „Куклата – художествени и образователни аспекти“

за сайтаИнститутът за изследване на изкуствата, БАН, организира кръгла маса на тема:  „Куклата – художествени и образователни аспекти, която ще се проведе на 31 октомври 2019 г., от 11.00 ч. в Институт за изследване на изкуствата, БАН, ул. Кракра № 21, зала 1.
Кръглата маса се провежда в рамките на проект „Българските художници за децата. Иван Пенков“ с финансоата подкрепа на програма „Култура“ на Столична община.
Зададеният широк тематичен обхват на кръглата маса цели да привлече специалисти от различни области на изкуството, културата и сферата на образованието към осмисляне на феномена кукла в исторически контекст и главно в две направления: като обект на художествено пресъздаване и като участник в образователния процес. Основен акцент е фигурата на художника Иван Пенков и творческото му присъствие в създаването на кукли от дърво с традиционни облекла или кукли, пресъздаващи различни занаяти или видове дейности на човека.
Поканата е насочена към специалисти по история и теория на изкуствата, в това число по сценография и костюми, етнография, етнология, културни антрополози, педагози, специалисти от областта на културния туризъм и мениджмънта в културта;
 

Предвидени са три дискусионни кръга:
 

  1. Иван Пенков – живот и творчество.
  2. Куклата като художествено предизвикателство – от идеято до създаването.
  3. Куклата като образователен инструмент:
  • Кукли в традиционни облекла – минало и настояще.
  • От куфара за домашен куклен театър, през училищна игра до голямата сцена.

 
Предложения за участие в кръглата маса ще бъдат приемани до 24 октомври на адрес:
miteva_maria_ias@ abv.bg
katigad@yahoo.com 
Докладите ще бъдат публикувани в сборник.