19 дек 2019

Корпус на стенописите от XVII век в България

172356_bКорпусът на стенописите от XVII век в България е част от дългогодишен мащабен проект в Института за изксутвознание /днес Институт за изследване на изкуствата/ при БАН, чиято цел е да се изработи пълна словесна, графична и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България от поствизантийския период. Смисълът нае научно-изследователския формат  корпус“, наред с обективната и точна фактология за всеки паметник, е в изчерпателността на разглежданите паметници. Датираните стенописи, които в Корпуса са 21 са ясни. Проблемът е със стенописите, които не носят дата. Тук е неизбежен субективният момент, но в крайна сметка е постигнат консенсус между авторите и така са включени 25 църкви със стенописи, които се отнасят към прехода между XVI и XVII и самия XVII в. Сред тях са две църкви, които днес вече не съществуват, но част от стенописите им са свалени преди разрушжаването им и се пазят в музейна среда, както и други документални материали за тях.

Заглавие: Корпус на стенописите от XVII век в България
Автор: Александър Кюмюджиев, Бисерка Пенкова, Георги Геров, Елка Бакалова, Иван Ванев, Иванка Гергова, Маргарита Кюмюджиева, Цвета Кунева, Юлиана Бойчева
ISBN: 978-954-8594-38-7
Година: 2012
Категория: сборник