11 юни 2020

Излезе от печат книгата на Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България“

Излезе от печат книгата на проф. Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България. Щрихи върху документалното слово (1944-1969)“. Монографията изследва документалните свидетелства на официалната словесност, които се съхраняват в архивите на Съюза на българските композитори и на други представителни културни институции на социализма от посочения период. Тя е замислена като хроника на дискусиите, към която се прибавят резонансите на изследователска реакция и рефлексията върху съпротивата на българската Нова музика към идеологическия диктат. Книгата си поставя за цел да разгледа идеологемите на социалистическия реализъм във връзката им с държавно-политическия апарат; да осъществи научната реконструкция на механизмите на тоталитарната цензура в музиката, да дефинира проблемите на разгръщането на умерена легитимност и достигането на българската Нова музика до европейските сцени в края на 60-те. 
Монографията е реализирана със съдействието на проект "Съвременна музикална композиция, теория и философия" към ФНИ.