8 дек 2015

Договор за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата и Университета на Ню Йорк в Тирана, Албания

Институтът за изследване на изкуствата подписа през есента на 2015 г. договор за технологично, научно и административно сътрудничество с (UNYT) в Тирана. UNYT е частен университет, основан през 2002 г., акредитиран от албанското правителство, който дава на студентите си възможност да получат едновременно бакалавърска степен от Албания и от най-големия държавен университет в САЩ – State University of New York, Empire State College. В партньорската институция е наложен духът на мултикултурализма и усърдно се търси партньорство със сходни организации по подготовката на научни проекти за европейско и северноамериканско финансиране. В департамента по хуманитарни и социални науки се предлагат специалности като политически науки, международни отношения, психология, комуникации и журналистика. В рамките на това сътрудничество зам.-ректорът на UNYT доц. д-р Константинос Якумис, д-р Константинос Суереф от Византийския музей в Янина и доц. д-р Емануел Мутафов вече работят по координирането на предложение за международен проект по програмата “Хоризонт 2020”, озаглавен “Югозападните Балкани: единна територия на художествена дейност през османския период – казусът със зографите от с. Линотопи (кр. на ХVІ в. – началото на ХVІІІ в.)”.

UNYT_pic